Święto Patronalne Towarzystwa Przyjaciół Archiwum

Dnia 9 października 2014 r. - we wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa - Towarzystwo Przyjaciół Archiwum obchodziło swoje Święto Patronalne.

Z tej okazji do Archiwum Diecezjalnego w Kielcach przybyło na uroczystość ponad 70 gości, wśród których byli m. in. księża, przedstawiciele środowisk naukowych, uczestnicy kursu przewodników diecezji kieleckiej, alumni z Koła Historycznego WSD w Kielcach.

Świętowanie rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem ks. kan. dr. Pawła Tambora – rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Ks. Andrzej Kwaśniewski - Dyrektor Archiwum modlił się o Boże błogosławieństwo dla 57 członków Towarzystwa Przyjaciół Archiwum oraz sympatyków. Ks. Rektor modlił się o Boże błogosławieństwo dla wykładowców i studentów Kursu Przewodników Diecezji Kieleckiej.

Po Eucharystii wszyscy udali się do auli Kurii Diecezjalnej, gdzie wiceprezes Towarzystwa dr Piotr Kardyś uroczyście powitał zgromadzonych. Następnie ks. dr Jacek Kapuściński z Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej wygłosił referat pt. Piśmiennictwo historyczne duchowieństwa diecezji częstochowskiej (1925-1992). Opowiadał on m. in. o historii archidiecezji częstochowskiej, o naukowych dokonaniach tamtejszych księży oraz o spuściźnie piśmienniczej kapłanów. Referat i dyskusja były prowadzone przez prof. dr. hab. Adama Massalskiego.

Na zakończenie części naukowej ks. kan. Mirosław Kaczmarczyk, proboszcz parafii w Miechowie i kustosz tamtejszego Sanktuarium opowiedział o rozwoju ruchu pielgrzymkowego do Grobu Bożego w Miechowie oraz zaprosił wszystkich do nawiedzenia świątyni bożogrobców. Ks. Kaczmarczyk podał także dane na temat liczby chętnych na kurs w Miechowie, zaprosił na pielgrzymkę diecezjalną do Miechowa – 16 maja 2015 r. oraz skierował zaproszenie w związku z planowaną konferencją naukową „Bożogrobcy w służbie Sanktuarium Świętego Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Miechowie”, która odbędzie się 27 maja 2015 r. w Miechowie.

Ostatnim punktem obchodów święta patronalnego była uroczysta kolacja w seminaryjnym refektarzu, po której w doskonałych humorach wszyscy rozjechali się do domów.

al. Mateusz Szostak
Koło Historyczne WSD

Zobacz: Galeria zdjęć

Zobacz: Relacja na stronie WSD