Święty Józef nawiedza nasze parafie (fotorelacja)

W naszej diecezji trwa Peregrynacja Obrazu Świętego Józefa z kieleckiego sanktuarium Opiekuna Rodziny na Szydłówku. Podczas każdego tygodnia (od soboty do soboty) obraz nawiedza jednocześnie 33 parafie – po jednej w każdym dekanacie.

Prosimy o wysłanie na michsem@wp.pl zdjęć z Peregrynacji.

Można także dodać krótki opis nawiedzenia w parafii.

Jeżeli wydarzenie jest już gdzieś opisane w Internecie - prosimy i link.

___________________

PARAFIA KOCINA (dekanat wiślicki)

Nawiedzenie Obrazu św. Józefa w parafii św. Barbary w Kocinie rozpoczęło się 8 maja 2021 r. o godzinie 8.30. Obraz przekazano z Parafii Wiślica.

Kolejno nastąpiło wprowadzenie obrazu do kościoła parafialnego przez ks. proboszcza Wojciecha Michalskiego wraz z gronem parafian. Po ustawieniu go na przygotowanym podeście, w otoczeniu białych lilii (symbolu św. Józefa) nastąpiło przywitanie obrazu, okadzenie go oraz odśpiewanie pieśni ku czci św. Józefa.

Ksiądz Proboszcz zadbał o uroczysta oprawę. Peregrynacja obrazu zbiegła się z odpustem parafialnym ku czci św. Izydora – patrona rolników.

Następnie o godzinie 9.00 rozpoczęła się Msza św. inaugurująca Peregrynację Obrazu Św. Józefa w naszej parafii. O godzinie 12.00 kontynuowano Peregrynację obrazu na Mszy św. modląc się do św. Józefa, św. Izydora oraz św. Stanisława

W ciągu tygodnia – codziennie o godzinie 16.00 odbywają się Msze św. dla poszczególnych części parafii połączone z nabożeństwem majowym. Dodatkowo codziennie wierni z parafii czuwać będą przy obrazie św. Józefa modląc się o łaski, zgodę, poszanowanie dla siebie i swoich bliskich, a także  o błogosławieństwo i szczególną opiekę w trudnych czasach pandemii dla swoich rodzin i sąsiadów.

Adoracja obrazu odbywać się będzie do godziny 21.00, podczas której wierni obecni i czuwający przy obrazie wraz z ks. Proboszczem zawierzać będą opiece św. Józefa całą Parafię oraz swoje rodziny.

Peregrynacja Obrazu Św. Józefa potrwa do soboty 15 maja 2021 r. Wtedy o godzinie 17.00 po Mszy św. wyruszy on w dalszą drogę i zostanie przekazany do Parafii Chotel Czerwony.

Ks. Proboszcz Wojciech Michalski
PARAFIA PW. ŚW. BARBARY W KOCINIE

___________________
 

>> Peregyrnacja w Parafii św. Stanisława w Żębocinie

>> Peregrynacja w Parafii Narodzenia NMP w Piekoszowie

>> Peregrynacja w naszym Seminarium

>> Peregrynacja w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

>> Peregrynacja w Parafii św. Jana w Pińczowie

Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie (dekanat jędrzejowski)
Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie
Kościół św. Jana w Pińczowie (dekanat pińczowski)
Kościół św. Jana w Pińczowie (dekanat pińczowski)
Kolegiata św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu
Kościół św. Izydora w Kielcach - Posłowicach (dekanat Kielce-Południe)
Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie (dekanat piekoszowski)
Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie (dekanat piekoszowski)
Kościół św. Jana z Dukli w Bęczkowie (dekanat masłowski)
Kościół św. Jana z Dukli w Bęczkowie (dekanat masłowski)
Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie
Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie
Kościół Seminaryjny Trójcy Świętej w Kielcach
Kościół Seminaryjny Trójcy Świętej w Kielcach
Kaplica św. Stanisława Kostki w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach
Kościół św. Brata Alberta w Busku-Zdroju (dekanat buski)
Kościół św. Mikołaja w Starym Korczynie (dekanat nowokorczyński)
Kościół św. Małgorzaty w Gorzkowie (dekanat kazimierski)
Kościół Świętej Trójcy w Jędrzejowie (dekanat jędrzejowski)
Kościół Wniebowzięcia NMP w Małogoszczu (dekanat małogoski)
Kościół Wniebowzięcia NMP w Małogoszczu (dekanat małogoski)
Kościół Przemienienia Pańskiego w Masłowie (dekanat masłowski)
Kościół św. Stanisława w Żębocinie (dekanat proszowicki)
Kościół św. Barbary w Kocinie (dekanat wiślicki)
Kościół św. Barbary w Kocinie (dekanat wiślicki)
Kościół św. Barbary w Kocinie (dekanat wiślicki)