Święty Józef nawiedza nasze parafie (fotorelacja)

W naszej diecezji trwa Peregrynacja Obrazu Świętego Józefa z kieleckiego sanktuarium Opiekuna Rodziny na Szydłówku. Podczas każdego tygodnia (od soboty do soboty) obraz nawiedza jednocześnie 33 parafie – po jednej w każdym dekanacie.

Prosimy o wysłanie na michsem@wp.pl zdjęć z Peregrynacji.

Można także dodać krótki opis nawiedzenia w parafii.

Jeżeli wydarzenie jest już gdzieś opisane w Internecie - prosimy i link.

___________________

DROCHLIN (dekanat koniecpolski)

W dniach 5-12 czerwca 2021 r. miała miejsce Peregrynacja Obrazu św. Józefa w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Drochlinie. W sobotę, 5 czerwca o godz. 17.30 powitał Obraz św. Józefa ks. proboszcz Marian Ćwiek, jak i parafianie, którzy przybyli na tę Uroczystość. O godz. 18.00 miała miejsce Msza św. wotywna o św. Jozefie, podczas której ks. Proboszcz zawierzył wstawiennictwu i opiece św. Józefowi cała wspólnotę parafialną. O godz. 20.30 zebraliśmy się na Różańcu w intencjach i prośbach do św. Józefa, po czym o godz. 21.00 uroczyście odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Na koniec ks. Proboszcz udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa kończącego nabożeństwo.

W tygodniu podczas nawiedzenia będą odprawiane Mszę św. ku czci św .Józefa, a o godz. 20.30 Różaniec, a po nim Apel Jasnogórski, z poleceniem Parafii i wszystkich rodzin Jego Opiece. Ks. Proboszcz wyznaczył codziennie poszczególne części Parafii do adoracji św. Józefa.

W sobotę, 12 czerwca o godz. 16.00 ks. Proboszcz odprawi Mszę św. na pożegnanie Obrazu polecając całą Parafię opiece św. Józefowi, po Mszy św. Obraz św. Józefa zostanie przekazany przez do Parafii św. Idziego w Podlesiu.

___________________

CHOTEL CZERWONY (dekanat wiślicki)

Dnia 15 maja 2021 r. w piękny sobotni wieczór powitaliśmy św. Józefa na chotelskim wzgórzu. O godzinie 17.30 strażacy w asyście ks. proboszcza Wojciecha Michalskiego z parafii Kocina przywieźli obraz św. Józefa do Chotla Czerwonego. Na ich przybycie czekaliśmy razem z wiernymi zgromadzonymi przy kościele i w jego murach, gdzie dał się słyszeć sygnalizator dźwiękowy wozu strażackiego informujący o mającym za chwilę nastąpić wyjątkowym wydarzeniu.

Delegacja parafian odebrała z rak strażaków obraz św. Józefa i wniosła do kościoła, gdzie stanął on w przygotowanym wcześniej miejscu tuz przy ołtarzu głównym.

Zapalono świece i w uroczysty sposób powitano Oblubieńca Maryi wspólnym śpiewem przy dźwiękach wiekowych organów kościelnych. Po pieśni słowa powitania i modlitwy skierował ks. proboszcz Stefan Łasoń oraz w imieniu całej wspólnoty parafialnej przedstawiciel wybranej rodziny. Rozpoczęła się Msza św., a po niej nabożeństwo majowe.  Czuwanie przy obrazie św. Józefa trwało do godziny 20.00.

Obraz św. Józefa będzie przebywał w kościele św. Bartłomieja w Chotlu Czerwonym do najbliższej soboty tj. 22 mają do godziny 14.00, kiedy zostanie przewieziony do parafii Złota Pińczowska.

Codziennie od poniedziałku do piątku będzie trwało czuwanie przy obrazie św. Józefa od godziny 17.00 do 20.00. W modlitwie będziemy prosić ziemskiego Opiekuna Jezusa o wstawiennictwo dla rodzin naszej parafii i wszystkich tych, którzy potrzebują siły i wytrwałości w wierze, nadziei i miłości.

 Zachęcam do nawiedzenia naszej świątyni i modlitwy przy obrazie św. Józefa parafian oraz wszystkich, którzy w sposób szczególny pragną polecić życie swoje i najbliższych orędownictwu świętego. 

„O spojrzyj na nas święty Józefie, męstwo i wiarę wypraszaj nam!
Niech Twoja czuła ojcowska miłość,
szczęście i pokój rodzinom da!"

Z kapłańskim błogosławieństwem na ten szczególny czas

Ks. Stefan Łasoń
PROBOSZCZ PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA W CHOTLU CZERWONYM

___________________

PARAFIA ŚW. ANTONIEGO W KIELCACH (dekanat Kielce-Północ)

W dniach 1-7 maja 2021 r. miała miejsce Peregrynacja Obrazu św. Józefa w parafii św. Antoniego na kieleckiej Dąbrowie.

Codziennie przed obrazem w ciągu dnia odmawiano Anioł Pański i Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Odprawiana była Msza Wotywna o Św. Józefie. Wieczorem mieszkańcy parafii modlili się na różańcu, odmawiali Litanię Loretańską i Litanię do Św. Józefa. Dzień Peregrynacji kończyło odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego.

___________________

PARAFIA KOCINA (dekanat wiślicki)

Nawiedzenie Obrazu św. Józefa w parafii św. Barbary w Kocinie rozpoczęło się 8 maja 2021 r. o godzinie 8.30. Obraz przekazano z Parafii Wiślica.

Kolejno nastąpiło wprowadzenie obrazu do kościoła parafialnego przez ks. proboszcza Wojciecha Michalskiego wraz z gronem parafian. Po ustawieniu go na przygotowanym podeście, w otoczeniu białych lilii (symbolu św. Józefa) nastąpiło przywitanie obrazu, okadzenie go oraz odśpiewanie pieśni ku czci św. Józefa.

Ksiądz Proboszcz zadbał o uroczysta oprawę. Peregrynacja obrazu zbiegła się z odpustem parafialnym ku czci św. Izydora – patrona rolników.

Następnie o godzinie 9.00 rozpoczęła się Msza św. inaugurująca Peregrynację Obrazu Św. Józefa w naszej parafii. O godzinie 12.00 kontynuowano Peregrynację obrazu na Mszy św. modląc się do św. Józefa, św. Izydora oraz św. Stanisława

W ciągu tygodnia – codziennie o godzinie 16.00 odbywają się Msze św. dla poszczególnych części parafii połączone z nabożeństwem majowym. Dodatkowo codziennie wierni z parafii czuwać będą przy obrazie św. Józefa modląc się o łaski, zgodę, poszanowanie dla siebie i swoich bliskich, a także  o błogosławieństwo i szczególną opiekę w trudnych czasach pandemii dla swoich rodzin i sąsiadów.

Adoracja obrazu odbywać się będzie do godziny 21.00, podczas której wierni obecni i czuwający przy obrazie wraz z ks. Proboszczem zawierzać będą opiece św. Józefa całą Parafię oraz swoje rodziny.

Peregrynacja Obrazu Św. Józefa potrwa do soboty 15 maja 2021 r. Wtedy o godzinie 17.00 po Mszy św. wyruszy on w dalszą drogę i zostanie przekazany do Parafii Chotel Czerwony.

Ks. Wojciech Michalski
PROBOSZCZ PARAFII ŚW. BARBARY W KOCINIE

___________________
 

>> Peregrynacja w Schronisku dla Kobiet w Kielcach

>> Peregrynacja Obrazu Św. Józefa w Zespole Placówek Caritas w Świniarach

>> Peregrynacja w Parafii św. Jakuba w Chlewicach

>> Pożegnanie w Parafii Trójcy Świętej w Koniecpolu

>> Peregrynacja w Parafii Trójcy Świętej w Koniecpolu

>> Peregrynacja w Parafii św. Bartłomieja w Chęcinach

>> Procesja ze Świętym Józefem ze starego do nowego kościoła na Białogonie

>> Święty Józef przybył na Białogon... pieszo ze Ślichowic

>> Peregrynacja w Parafii św. Jakuba w Sędziejowicach

>> Peregyrnacja w Parafii św. Stanisława w Żębocinie

>> Peregrynacja w Parafii Narodzenia NMP w Piekoszowie

>> Peregrynacja w naszym Seminarium

>> Peregrynacja w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

>> Peregrynacja w Parafii św. Jana w Pińczowie

Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie (dekanat jędrzejowski)
Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie
Kościół św. Jana w Pińczowie (dekanat pińczowski)
Kościół św. Jana w Pińczowie (dekanat pińczowski)
Kolegiata św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu
Kościół św. Izydora w Kielcach - Posłowicach (dekanat Kielce-Południe)
Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie (dekanat piekoszowski)
Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie (dekanat piekoszowski)
Kościół św. Jana z Dukli w Bęczkowie (dekanat masłowski)
Kościół św. Jana z Dukli w Bęczkowie (dekanat masłowski)
Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie
Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie
Kościół Seminaryjny Trójcy Świętej w Kielcach
Kościół Seminaryjny Trójcy Świętej w Kielcach
Kaplica św. Stanisława Kostki w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach
Kościół św. Brata Alberta w Busku-Zdroju (dekanat buski)
Kościół św. Mikołaja w Starym Korczynie (dekanat nowokorczyński)
Kościół św. Małgorzaty w Gorzkowie (dekanat kazimierski)
Kościół Świętej Trójcy w Jędrzejowie (dekanat jędrzejowski)
Kościół Wniebowzięcia NMP w Małogoszczu (dekanat małogoski)
Kościół Wniebowzięcia NMP w Małogoszczu (dekanat małogoski)
Kościół Przemienienia Pańskiego w Masłowie (dekanat masłowski)
Kościół św. Stanisława w Żębocinie (dekanat proszowicki)
Kościół św. Barbary w Kocinie (dekanat wiślicki)
Kościół św. Barbary w Kocinie (dekanat wiślicki)
Kościół św. Barbary w Kocinie (dekanat wiślicki)
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie (dekanat łopuszański)
Kościół św. Antoniego w Kielcach (dekanat Kielce-Północ)
Kościół św. Antoniego w Kielcach (dekanat Kielce-Północ)
Kościół św. Bartłomieja w Chotlu Czerwonym (dekanat wiślicki)
Kościół św. Bartłomieja w Chotlu Czerwonym (dekanat wiślicki)
Kościół św. Bartłomieja w Chotlu Czerwonym (dekanat wiślicki)
Kościół św. Bartłomieja w Chotlu Czerwonym (dekanat wiślicki)
Kościół św. Mikołaja w Bejscach (dekanat kazimierski)
Kościół św. Mikołaja w Bejscach (dekanat kazimierski)
Kościół św. Mikołaja w Bejscach (dekanat kazimierski)
Kościół św. Mikołaja w Bejscach (dekanat kazimierski)
Kościół Matki Bożej Fatimskiej w Kielcach - Dyminach (dekanat Kielce-Południe)
Kościół Wniebowzięcia NMP w Szańcu (dekanat buski)
Kościół Matki Bożej Fatimskiej w Kielcach - Dyminach (dekanat Kielce-Południe)
Kościół Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie (dekanat jędrzejowski)
Kościół Nawiedzenia NMP w Rogowie (dekanat nowokorczyński)
Kościół Nawiedzenia NMP w Rogowie (dekanat nowokorczyński)
Kościół Matki Bożej Różańcowej w Bukowie (dekanat małogoski)
Kościół Matki Bożej Różańcowej w Bukowie (dekanat małogoski)
Kościół św. Bartłomieja w Szczekocinach (dekanat szczekociński)
Kościół św. Mikołaja w Kidowie (dekanat żarnowiecki)
Kościół Ducha Świętego w Kielcach (dekanat Kielce-Północ)
Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Wiśniówce (deknat masłowski)
Kościół św. Jakuba w Sędziejowicach (dekanat chmielnicki)
Kościół św. Jakuba w Sędziejowicach (dekanat chmielnicki)
Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Piotrkowicach (dekanat wodzisławski)
Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Piotrkowicach (dekanat wodzisławski)
Kościół Wniebowzięcia NMP w Kazimierzy Małej (dekanat kazimierski)
Kościół Wniebowzięcia NMP w Kazimierzy Małej (dekanat kazimierski)
Kościół św. Wojciecha w Pełczyskach (dekanat wiślicki)
Kościół św. Stanisława w Mniowie (dekanat łopuszański)
Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP w Kielcach (dekanat Kielce-Śródmieście)
Kościół św. Urszuli Ledóchowskiej w Złotej Pińczowskiej (dekanat wiślicki)
Kościół Świętej Trójcy w Nowym Korczynie (dekanat nowokorczyński)
Stary kościół Przemienienia Pańskiego w Kielcach - Białogonie (dekanat Kielce-Zachód)
Stary kościół Przemienienia Pańskiego w Kielcach - Białogonie (dekanat Kielce-Zachód)
Nowy kościół Przemienienia Pańskiego w Kielcach - Białogonie (dekanat Kielce-Zachód)
Nowy kościół Przemienienia Pańskiego w Kielcach - Białogonie (dekanat Kielce-Zachód)
Kościół św. Jacka w Leszczynach (dekanat masłowski)
Kościół MB Częstochowskiej w Drochlinie (dekanat koniecpolski)
Kościół MB Częstochowskiej w Drochlinie (dekanat koniecpolski)
Kościół św. Stanisława w Kielcach - Barwinku (dekanat Kielce-Południe)
Kościół św. Bartłomieja w Chęcinach (dekanat chęciński)
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niestachowie (dekanat daleszycki)
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niestachowie (dekanat daleszycki)
Kościół Trójcy Świętej w Koniecpolu (dekanat koniecpolski)
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej (dekanat kazimierski)
Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Lubczy (dekanat wodzisławski)
Kościół św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach (dekanat zagnański)
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach (dekanat Kielce-Zachód)
Kościół bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach (dekanat masłowski)
Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Sędziszowie (dekanat sędziszowski)
Kościół św. Józefa w Dobrzeszowie (dekanat łopuszański)
Kościół Chrystusa Króla w Krajnie (deknat bodzentyński)
Kościół św. Jakuba w Chlewicach (dekanat szczekociński)
Kościół Nawiedzenia NMP w Koniecznie (dekanat włoszczowski)
Kościół św. Stanisława w Świniarach (dekanat nowokorczyński)
Kościół Narodzenia NMP w Książu Małym (dekanat wodzisławski)
Kościół Nawiedzenia NMP w Pińczowie (dekant pińczowski)
Kościół Nawiedzenia NMP w Pińczowie (dekant pińczowski)
Kościół Nawiedzenia NMP w Pińczowie (dekant pińczowski)
Schronisko dla Kobiet w Kielcach