„Tak mi dopomóż Bóg i ta Jego święta Ewangelia, której swoimi rękami dotykam”

W sobotę, 28 maja 2022 r. podczas uroczystej Jutrzni, w seminaryjnej kaplicy św. Stanisława Kostki diakoni: Michał Stępień, Marcel Musiał i Albert Pianka złożyli przysięgę przed święceniami prezbiteratu.

Ks. Rektor Paweł Tambor podczas wygłoszonego słowa przeczytał oświadczenie Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego odnośnie kandydatów do święceń prezbiteratu. Poświadczało ono gotowość przyjęcia święceń przez kandydatów.

Ks. Rektor życzył przyszłym neoprezbiterom, aby u schyłku życia, byli godni zjednoczenia się z Chrystusem przez godne kapłańskie życie.