Trwa nabór do WSD

Trwa nabór do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Alumni naszego Seminarium są zarazem studentami Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Rozpoczęcie studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach wiąże się zarówno z rozmową kwalifikacyjną przeprowadzoną z przełożonymi WSD w Kielcach, jak i wynikiem rekrutacji na Wydziale Teologii KUL.

Kandydaci pragnący rozpocząć studia w WSD w Kielcach winni najpierw zgłosić swą chęć wstąpienia do Seminarium. Dopiero potem rejestrują się w systemie rekrutacyjnym KUL.

Ważne terminy związane ze zgłoszeniem się do WSD w Kielcach:

- I termin rekrutacji został już otwarty i trwa do 10 sierpnia br.

- Termin rozmowy kwalifikacyjnej z przełożonym w WSD w Kielcach przed zgłoszeniem się w systemie rekrutacyjnym KUL należy ustalić osobiście. Zachęcamy, aby uczynić to jak najwcześniej, nawet przed skompletowaniem wszystkich dokumentów.

O pozostałych krokach kandydat zostanie poinformowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej i uzyska niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w WSD w Kielcach.

Kandydaci w systemie elektronicznym KUL mogą się rejestrować w następujących terminach:

- 5 maja – 11 sierpnia 2020 r. – rejestracja elektroniczna kandydatów na studia (stara matura i matura uzyskana za granicą).

- 5 maja – 17 sierpnia 2020 r. – rejestracja elektroniczna kandydatów na studia (nowa matura i matura międzynarodowa IB).

Dokumenty wymagane do WSD w Kielcach (2020/2021):

1. Podanie o przyjęcie do Seminarium
2. Życiorys
3. Opinia Księdza Proboszcza
4. Opinia Katechety
5. Świadectwo Chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) z adnotacją o Bierzmowaniu
6. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – (ksero, oryginał do wglądu)
7. Świadectwo dojrzałości – (oryginał do wglądu)
8. Zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) stwierdzające zdolność do podjęcia studiów na kierunku teologia – (ksero, oryginał do wglądu)
9. 3 zdjęcia
10. Historia powołania (wg wzoru uzyskanego podczas składania dokumentów w WSD)

Dokumenty potrzebne do rejestracji w systemie rekrutacyjnym KUL:
- Skan świadectwa maturalnego.

O przyjęciu do grona studentów WSD w Kielcach kandydat zostanie poinformowany na piśmie po pozytywnym zaliczeniu wszystkich etapów rekrutacyjnych.

Informacje na temat terminów rekrutacji obowiązujących na studiach jednolitych magisterskich na Wydziale Teologii KUL można znaleźć TUTAJ.

Telefon kontaktowy WSD w Kielcach: 41-368-02-96; strona internetowa: www.wsd.kielce.pl