Tydzień Misyjny w naszej diecezji

W dniach od 18-24 października 2015 r. trwał Tydzień Misyjny przeżywany pod hasłem: „Od nawrócenia do misji”. Z tej okazji wiele parafii naszej diecezji podjęło różne inicjatywy misyjne.

W Chmielniku – w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP powstała „Mała Wystawa Misyjna”. Ponadto przez całą Niedzielę Misyjną przed kościołem rozprowadzano różne materiały misyjne. – „Chcieliśmy w ten sposób wszystkim wiernym odwiedzającym naszą świątynię, przybliżyć powszechne wezwanie Chrystusa do dawania świadectwa życia, by inni mogli poznać Chrystusa” – mówi ks. Ariel Szymiczek, wikariusz.

Odpowiedzialność za głoszenie Jezusa w najdalszych zakątkach świata spoczywa na nas wszystkich, zaś w sposób szczególny realizują ją misjonarze, których możemy wspierać modlitewnie, ofiarowując swoje cierpienie, samotność, a także ofiary materialne.

Na zakończenie dnia, dzieci w Chmielniku poprowadziły Różaniec Misyjny w różnych językach świata. – „Modliliśmy się przede wszystkim za s. Benedyktę Szwarczyńską – Kanoniczkę Ducha Świętego, która pracuje na misjach oraz Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej” – dodaje ks. Szymiczek.

Po różańcu odbyło się losowanie, w którym swojego właściciela znalazła przywieziona prosto z Afryki drewniana figurka Matki Bożej z Kibeho, gdzie miały miejsce objawienia maryjne, zaś wśród zebranych dzieci nastąpiło losowanie innej pamiątki z czarnego lądu.

W Kostomłotach – w kościele św. Andrzej Boboli w Niedzielę Misyjną podczas procesji niesiono flagi w pięciu kolorach – oznaczające pięć kontynentów misyjnych. Po Mszach św. przed kościołem można było nabywać różne pamiątki misyjne, które rozprowadzały dzieci.

- „Widocznym znakiem tegorocznego Tygodnia Misyjnego będzie nowa grupa, która powstała w naszej parafii - Koło Misyjne. Uroczystego błogosławieństwa na rozpoczęcie formacji udzieli 25 października ks. Łukasz Zygmunt – Dyrektor Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej” – informuje ks. Tomasz Kaczówka, wikariusz.

Warto także dodać, że Parafia Kostomłoty aktywnie włącza się w dzieła misyjne. W czerwcu br. ponad 50 osób uczestniczyło w IV Krajowym Kongresie Misyjnym w Warszawie, a co dwa miesiące w parafii rozchodzi się 60 egzemplarzy pisma „Misje Dzisiaj”.

- „W Tygodniu Misyjnym modliliśmy się także za naszą parafiankę p. Martę Socha, która od kilkunastu lat posługuje na misjach na Jamajce” – dodaje ks. Kaczówka.

W Kazimierzy Wielkiej – w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Niedzielę Misyjną homilie głosił ks. Michał Haśnik. Kaznodzieja zastanawiał się, czy w XXI w. – w dobie Internetu, kiedy wiadomości rozchodzą się w mgnieniu oka po całym świecie – są jeszcze potrzebne misje? Ks. Haśnik wielokrotnie powtarzał, że każdy ochrzczony powinien być misjonarzem w swoim środowisku. - „Zaangażowanie w misje jest doskonałym odzwierciedleniem wiary, która umacnia się gdy jest przekazywana”.    

W Mniowie - w kościele św. Stanisława dzieci otrzymały różańce, na których będą się modlić za Misje i Misjonarzy.

We Włoszczowie - w parafii bł. ks. Józefa Pawłowskiego przez całą Niedzielę Misyjną modliła się z wiernymi s. Ewa Kubaczyk – misjonarka ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, która posługuje w Kenii. - „Siostra przybliżyła nam, jak wygląda służba misjonarza, równocześnie zachęcając do podjęcia tzw. Adopcji Serca, która polega na wzięciu w opiekę dziecka z Kenii, modlitwie w jego intencji i pomocy finansowej w jego kształceniu i utrzymaniu" - mówi ks. Paweł Rej, wikariusz.

Z kolei w kościele Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie na Mszę Św. z udziałem dzieci przyszło wielu ludzi z różnych stron świata. Liturgię rozpoczął radosny śpiew: „Biali, czarni i mulaci, latynosi i Azjaci, Eskimosi i Indianie; wszyscy chwalą Ciebie Panie!". Procesja z darami podążała w rytm zambijskiej pieśni liturgicznej „Le Sa pokelela" - „Przyjmij Panie".

W Niedzielę Misyjną uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie z Siostrami Benedyktynkami Misjonarkami z Miechowa prowadzili Loterię Misyjną, z której dochód był przeznaczony na opłacenie szkoły dla dzieci z misji Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ekwadorze w Santo Domingo de Los Colorados. Od kilku już lat dzięki Loterii misyjnej w parafii Bożego Grobu w Miechowie kilkoro dzieci z ubogich rodzin ma opłaconą szkołę i otrzymuje wyprawkę szkolną. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom z Miechowa i okolic, którzy przekazali Siostrom wiele rzeczy na Loterię oraz tym wszystkim, którzy kupując fanty, wsparli fundusz misyjny.

W Proszowicach dzieci pod opieką s. Łucji Kramarz na niedzielną Eucharystię przygotowały animację misyjną. Młodzi uczniowie, przebierając się w stroje charakterystyczne dla poszczególnych kontynentów i krajów misyjnych, ukazały ogromną różnorodność kulturową narodów na świecie.

- „Tydzień Misyjny przypomina nam, że każdy, kto przeżył prawdziwe nawrócenie i pragnie żyć według wskazań Ewangelii, chce również dzielić się swoją wiarą z innymi” – wyjaśnia ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

xmhas

Zobacz: Galeria zdjęć z Chmielnika

Zobacz: Galeria zdjęć z Kostomłotów

Zobacz: Galeria zdjęć z Włoszczowy

Zobacz: Galeria zdjęć z Włoszczowy

Zobacz: Galeria zdjęć z Proszowic