W Bodzentynie upamiętnili księży - bohaterów Powstania Styczniowego

W 160. rocznicę Powstania Styczniowego, w Bodzentynie odbyły się uroczystości wspominające to wydarzenie. W ich trakcie upamiętniono trzech księży.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym św. Stanisława. Wierni modlili się w intencji Ojczyzny. Po Eucharystii zostały zaprezentowane fragmenty kazań patriotycznych z okresu przedpowstańczego wikariuszy bodzentyńskich: księdza Izydora Ciaglińskiego i Antoniego Omińskiego. Wszyscy zgromadzeni usłyszeli także pieśni patriotyczne z tamtego okresu (nagranie na końcu artykułu). W trakcie wydarzenia zgromadzeni goście mogli także zapoznać się z wystawą „Polska śpi tylko zmordowana przez tych tyranów, ale żyje jeszcze. Ona teraz odpoczywa dla nabrania sił aby gdy przyjdzie czas mężniej zerwać się z niewoli”, czyli Bodzentyn i okolice w Powstaniu Styczniowym. Na zakończenie, odsłonięto tablicę na ścianie kościoła upamiętniającą wikariuszy: księdza Antoniego Omińskiego i Izydora Ciąglińskiego.

W okresie poprzedzającym Powstanie Styczniowe w parafii w Bodzentynie działali trzej księża: proboszcz Antoni Chłuda oraz dwóch wikariuszy: Antoni Omiński i Izydor Ciągliński. Głównym miejscem oporu i patriotycznej agitacji był Kościół. Mansjonarze wygłaszali patriotyczne kazania zagrzewające do walki o wolną Polskę, a w okresie powstania styczniowego walczyli w oddziałach Czachowskiego i Langiewicza. Ks. Omiński był nieuchwytny dla rosyjskich władz i ostatecznie udał się na emigrację do Francji. Ksiądz Ciąglinski skazany przez sąd carski został zesłany na  katorgę Sybiru, gdzie na zesłaniu zmarł.

tekst za: emkielce.pl

>> Galeria zdjęć