W Charsznicy o kulcie Serca Bożego

W niedzielę, 14 kwietnia 2024 r. w parafii Matki Bożej Różańcowej w Charsznicy miało miejsce wydarzenie, które wpisuje się w trwający Jubileusz 350-lecia Wielkich Objawień francuskiej zakonnicy św. Małgorzaty Marii Alacoque, której Pan Jezus objawił tajemnice Swego Serca.

Proboszcz tamtejszej parafii, ks. Mariusz Kwaśniewski, wiedziony pragnieniem, by Serce Boże było wśród jego wiernych jeszcze bardziej czczone, znane i kochane, zaprosił przedstawicieli Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby przybliżyli parafianom istotę działalności i duchowości tego stowarzyszenia, które szczególnie mocno wpisuje się w szeroki Kult Serca Bożego w Polsce i na świecie, ale nade wszystko w ideę wynagradzania Sercu Bożemu.

Wśród najpopularniejszych form kultu Serca Jezusa, oprócz samej uroczystości, jest odprawiane przez cały czerwiec nabożeństwo do Serca Jezusa, Litania do Serca Jezusowego, a także Akt zawierzenia Sercu Jezusa. Również liczne zakony i bractwa poświęcone są Sercu Jezusa. Najbardziej znane zgromadzenia to: sercanie, sercanki, Bracia Serca Jezusowego, siostry Sacré Coeur oraz urszulanki Serca Jezusa Konającego. Wśród bractw najliczniejsze jest Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, powstałe 13 marca 1863 roku.

Na spotkaniu w Charsznicy obecny był ks. Tomasz Moskal – Dyrektor Diecezjalny Straży Honorowej, Grzegorz Sęk – Zelator Diecezjalny Straży Honorowej oraz zaproszeni Zelatorzy Diecezjalni z diecezji tarnowskiej  Tomasz Nadolnik i Tomasz Felczyński.

Ksiądz Dyrektor na wszystkich Mszach św. głosił Słowo Boże o Sercu Bożym, przedstawiając krótki rys historyczny Straży Honorowej i okoliczności jej powstania. Natomiast Zelatorzy Diecezjalni z Tarnowa, składali przed wiernymi tej parafii, świadectwa o swojej działalności w Straży Honorowej oraz co wniosła Straż Honorowa w ich życie osobiste, życie rodzinne, parafialne i ich służbę dla wspólnot strażowych w diecezji tarnowskiej, w której jest około czterdziestu ośrodków Straży Honorowej NSPJ.

Po każdej Mszy św. zelatorzy rozprowadzali wśród wychodzących z kościoła foldery o Straży Honorowej, zawierające informacje o Arcybractwie oraz zachęcające do wstąpienia w jego szeregi a także do włączenia się w ideę wynagradzania, szczególnie w I piątki miesiąca, adorację i większą miłość do Serca Bożego obecnego i żyjącego w Najświętszym Sakramencie. Zachęcali także do utworzenia takiej wspólnoty gorących serc w tej parafii - która być może nieliczna ale wiernie by trwała przy Sercu Jezusa na posterunku miłości wobec Tego Serca, nie tylko w I piątki i czwartki miesiąca ale szczególnie codziennie w obranej sobie Godzinie Obecności - co jest najistotniejszym zadaniem członków wstępujących w szeregi Straży Honorowej.

Oprócz innych grup przykościelnych istniejących w tej parafii, jest pragnieniem ks. proboszcza Mariusza Kwaśniewskiego, aby zawiązała się właśnie taka wspólnota, szczególnie czcząca Serce Boże.