W Kielcach powstało Komicjum Legionu Maryi

Przy parafii Miłosierdzia Bożego na kieleckich Ślichowicach zaczęło działać Komicjum Legionu Maryi – jednostka skupiająca wszystkie parafialne wspólnoty tego duszpasterstwa z całej diecezji. Dekret o jego powołaniu wręczył podczas Mszy św. Biskup Kielecki Jan Piotrowski. Duszpasterzem Komicjum został ks. Jarosław Kowal, wikariusz parafii.

W homilii wygłoszonej podczas uroczystej Eucharystii biskup mówił o tym, jak ważni w życiu świata są chrześcijanie. - Jak uczył papież Franciszek, nasza droga do świętości nie czyni nikogo bezużytecznym w świecie. Dlaczego więc chrześcijanie są prześladowani? Już w pięknym liście do Diogeneta z literatury wczesnochrześcijańskiej możemy dowiedzieć się, że wyznawcy Chrystusa gromadzili się na modlitwie, na Eucharystii, czynili dzieła miłosierdzia, szanowali chorych, cierpiących i nie zabijali dzieci. Autor tego pisma dodaje „Ci, którzy ich prześladują, nie wiedzą dlaczego to czynią”. Czy dla nas dziś, wierzących w Chrystusa, może nie zawsze dojrzałej i oczekiwanej przez Boga wiary, możemy zapytać, dlaczego ktoś mówi, że chrześcijan trzeba ociosać?  - pytał Pasterz.

Biskup zauważył także, jak ważne jest uczestnictwo we wspólnotach i dawanie świadectwa wiary. - Jako ochrzczeni bądźmy odważnymi świadkami wiary. Błogosławiony Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński robił wszystko, aby wiara wychodziła z ukrycia i kształtowała życie społeczne i obyczajowe w naszej Ojczyźnie. Nie bał się wielkich wydarzeń liturgicznych, błogosławieństw i nowych propozycji dla odnowy wiary. Pan Bóg otwiera nam nowe możliwości. Również subtelność naszych osobowości i chęć do modlitwy różańcowej w Różach Żywego Różańca, pobożności maryjnej w Legionie Maryi zaproponowanym przez Sługę Bożego Franka Duffa, może odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia czy litanii - mówiąc handlowym językiem "pakiet możliwości jest ogromny" i każdy może wybrać coś dla siebie.

Pod koniec Mszy Świętej biskup poświęcił witraż, przedstawiający uczynki miłosierdzia co do duszy, ufundowany przez rodzinę Sitników. - Głęboko wierzymy, że będzie pomagał nam w adoracji Najświętszego Sakramentu, abyśmy pamiętali, by grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować oraz modlić się za żywych i umarłych - powiedzieli fundatorzy.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego i galeria zdjęć