Wielkopostne czuwanie ze św. Ritą w Złotej

W sobotę, 24 lutego 2024 r. o godz. 18.00 – w Dzień Kanonizacji świętej Rity – w kościele św. Urszuli Ledóchowskiej w Złotej Pińczowskiej odbyło się kolejne Nabożeństwo do św. Rity.

Przybyło wielu Czcicieli św. Rity z Parafii Złota jak również z innych wspólnot parafialnych: Łopuszna, Strawczyna, Rudy Strawczyńskiej, Józefiny, Wielebnowa, Zagnańska, Kazimierzy Wielkiej, Domaszowic, Kielc, Jurkowa, Młodzaw, Pełczysk, Probołowic, Wiślicy, Sokoliny, Chrobrza, Stopnicy, Szczaworyża, Pińczowa, Zagości, Buska-Zdroju, a nawet Krakowa i Warszawy.

Mszy św. i nabożeństwu przewodniczył ks. dr Grzegorz Kaliszewski, proboszcz parafii. W kazaniu ks. Proboszcz odwołując się do postaci św. Rity zachęcał wszystkich do modlitwy. Modlitwa bowiem to najcudowniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Nie ma piękniejszego wyrażenia naszych uczuć tym, których znamy i kochamy, jak również wyrażenia naszej pamięci o tych, których znaliśmy i  kochaliśmy – jak tylko poprzez modlitwę. – To dzięki modlitwie św. Rita mogła przezwyciężyć wszelkie trudności i przeciwności jakie przeżywała w swoim życiu – mówił ks. Kaliszewski.

Ks. Proboszcz odwołał się również do świadectwa kobiety, która zawdzięcza swoje życie św. Ricie. – Rok temu dowiedziała się, że jest nieuleczalnie chora. Lekarze nie dawali dużych szans na przezwyciężenie tej choroby. Ona jednak nie straciła wiary i nadziei. Przybywała na nabożeństwa św. Rity do Kościoła w Złotej i tu, przy relikwiach św. Rity, modliła się o łaskę uzdrowienia. Dzisiaj choroba praktycznie zanikła. Lekarze są zaskoczeni. Jednak to wszystko zasługa św. Rity – z całą mocą mówi ta Pani – kontynuował ks. kanonik.

W czasie nabożeństwa do św. Rity zostały odczytane liczne prośby i poświęcone róże – symbol miłości i nadziei na przezwyciężenie trudnych, a czasami beznadziejnych sytuacji w życiu.

Na zakończenie ks. proboszcz Grzegorz Kaliszewski podziękował licznie przybyłym czcicielom św. Rity i zaprosił na kolejne Nabożeństwo do św. Rity - 24 marca.