Włączenie w grono Papieskiej Unii Misyjnej

Dnia 3 grudnia 2019 r., kiedy wspominamy św. Franciszka Ksawerego, który w niezwykły sposób przyczynił się do rozwoju misji, diakoni naszego Seminarium zostali włączeni do grona Papieskiej Unii Misyjnej.

Unia została założona przez o. Pawła Mannę (1872-1952) we Włoszech w roku 1916. Jej celem jest formacja misyjna kapłanów, członków instytutów zakonnych, stowarzyszeń życia wspólnego i instytutów świeckich, kandydatów do kapłaństwa i życia poświęconego Bogu, jak również innych osób pełniących w Kościele posługę pastoralną.

Naszym diakonom gratulujemy tego, że zostali włączeni w tę piękną inicjatywę Kościoła.

al. Mateusz Magiera