Wręczono stypendia

W sobotę, 26 września 2020 r. w auli Kurii Diecezjalnej w Kielcach bp Marian Florczyk wręczył 9 osobom stypendia w ramach Diecezjalnego Funduszu Stypendialnego im. Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka.

Była to już piąta edycja wręczenia stypendiów od chwili powołania przez Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego Diecezjalnego Funduszu Stypendialnego.

Od początku swojego istnienia Fundusz wsparł finansowo 81 uczniów z naszej diecezji. Celem Funduszu jest też przypominanie o wielkiej postaci, której historia życia potoczyła się bardzo dramatycznie – osobie Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka.

W imieniu młodzieży, która skorzystała ze wsparcia finansowego, bardzo dziękuję księżom diecezji kieleckiej, dzięki której Fundusz pozyskał środki na program stypendialny.

Ks. Karol Zegan
SEKRETARZ RADY FUNDUSZU

Foto: Władysław Burzawa