Wyróżnienie dla ks. Stanisława Słowika

Ks. prałat dr Stanisław Słowik - dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej został powołany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na przewodniczącego Rady Zatrudnienia Socjalnego na lata 2022-2025.

Cieszymy się, że została doceniona praca ks. Dyrektora Słowika na rzecz aktywizacji osób wykluczonych społecznie i życzymy wielu dobrych pomysłów w rozwoju tej ważnej dziedziny społecznej.