Za nami 80 czuwanie w Nowym Korczynie

We wtorek, 6 czerwca 2023 r. odbyło się po raz osiemdziesiąty czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie.

O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Podczas Adoracji uczestnicy przystępowali do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Śpiewaliśmy także pieśni ku czci św. Kingi. Powierzaliśmy młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania Duchowi Świętemu, odmawiając  Koronkę do Ducha Świętego. Modliliśmy się także w intencji zmarłych Koronką do Bożego Miłosierdzia. W Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa prosiliśmy o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Po śpiewie pieśni „Gaude Mater Polonia” odbyło się błogosławieństwo wody, soli i Litania do Patronki naszego miasta – Świętej Kingi. Podczas różańca powierzaliśmy Najświętszej Maryi Pannie dzieci i młodzież, prosząc o dobre wyniki w nauce i bezpieczeństwo w czasie wakacyjnego odpoczynku.

O godzinie 19.00 rozpoczęliśmy Eucharystię. W przygotowaniu Liturgii Słowa uczestniczyli członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył ks. Tomasz Moskal, wikariusz parafii św. Mikołaja w Solcu-Zdroju. W homilii ks. Tomasz zachęcił do uczestnictwa w adoracji Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii szczególnie w pierwsze czwartki miesiąca. W dzisiejszej rzeczywistości, kiedy człowiek jest nieustannie otoczony różnymi źródłami informacji, które docierają do nas przez media, potrzebne są chwile wyciszenia, modlitwy i skupienia uwagi na tym, co mówi do nas Jezus. Można to uczynić podczas nabożeństw czerwcowych, w których czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa i adorujemy Najświętszy Sakrament. Przykład takiej modlitwy znajdujemy u wielu świętych, także u św. Kingi, która znana była z tego, że wiele godzin spędzała w kościele, adorując Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Czasem wymykała się do kościoła potajemnie, aby jak najwięcej czasu spędzić w obecności Chrystusa. W końcu po śmierci męża wstąpiła do Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu, aby każdą chwilę życia ofiarować Bogu, troszcząc się także o bliźnich. Nasze życie staje się coraz bardziej fascynujące i ciekawe, kiedy staramy się na miarę naszych sił, zdolności i możliwości podążać śladami Świętej Kingi. W naszym Diecezjalnym Sanktuarium prosimy Ją o wstawiennictwo i pomoc: „Wśród życiowych dróg przewodniczką bądź, Święta Kingo, prowadź nas przed Boży tron”.

Naszą modlitwę w Sanktuarium zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Jasnogórskie Sanktuarium. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 40 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”.

Serdecznie zapraszamy na Diecezjalną Pielgrzymkę do Sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie i Uroczystość Odpustową na cześć Patronki naszego Miasta - Świętej Kingi, z udziałem Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, kapłanów i pielgrzymów z diecezji kieleckiej, tarnowskiej i archidiecezji krakowskiej oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych w dniu 22 lipca 2023 r. (w sobotę). Początek o godz. 11.00 przy Źródełku Świętej Kingi, następnie procesja do Diecezjalnego Sanktuarium św. Kingi i koncelebrowana Eucharystia o godzinie 12.00. Szczegółowy program zostanie podany przed Uroczystością.

ks. Paweł Majewski
KUSTOSZ DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI W NOWYM KORCZYNIE

Foto: Ligia Płonka