Za nami "Misyjne lato z Bogiem"

W tym roku już po raz dwudziesty odbyły się rekolekcje „Misyjne Lato z Bogiem” skierowane do dzieci działających przy parafialnych ogniskach misyjnych.

Pierwszy turnus odbył się w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach. Liczył ponad 100 uczestników w wieku 6-12 lat. Grupa młodzieży biorąca udział w drugim turnusie pojechała na tydzień do Rabki-Zdroju, by Rekolekcje przeżywać w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Diecezji Kieleckiej „BETANIA”.

Jak zawsze głównym celem spotkania jest przeżycie wakacji w obecności Pana Boga, którego piękno i obecność dzieci odnajdują w bliźnich oraz w wielkości stworzenia. Intensywność modlitwy, codzienna Eucharystia, świadectwa świętych, jak również gry, zabawy i wycieczki – stają się dla nich wielką duchową przygodą. Uczestnicy wakacji uświadamiają sobie wtedy sens swojego chrześcijańskiego powołania. Dzieci odkrywają, że są – jako młodzi chrześcijanie – misjonarzami, jak to podkreślał św. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio (77).

Wszyscy uczestnicy podzieleni byli na grupy kontynentalne. Wyróżniali się kolorowymi chustami i identyfikatorami. Wskazywały one na nasz misyjny charakter  i dodatkowo ułatwiały pracę opiekunom . Był to bardzo radosny czas. To czas na zabawę, zawody sportowe, podchody, konkursy i jednocześnie czas na modlitwę, formację misyjną w małych grupkach i dzielenie się swoją służbą.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem przygotowywały stroje misyjne, plakaty tematyczne i uczyły się misyjnych pieśni. Spotkania odbywały się w oparciu o program przygotowany w Centrum Misyjnym w Warszawie „Wiara darem dla innych”. Rozmowy i dyskusje toczyły się na temat Mszy św., modlitwy, ofiarowywania swoich rąk, serca oraz dzielenia się swoimi talentami.

Ojcem duchownym rekolekcji był ks. Grzegorz Stachura, który głosił dzieciom Słowo Boże w formie dialogowanej, z wykorzystaniem pomysłowych scenek biblijnych, aby uczestnicy mogli jak najwięcej i najlepiej zapamiętać Ewangelię oraz świadomie przeżyć Eucharystię.

Na zakończenie kilkudniowych rekolekcji każdy uczestnik dostał pamiątkowy dyplom i zaproszenie na następne wakacje.

Martyna