Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Tomasza Rusieckiego

W sobotę, 3 czerwca 2023 r. ks. prałat Tomasz Rusiecki, Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego i Ojciec Duchowny Kapłanów Diecezji Kieleckiej, przeżywał Złoty Jubileusz Kapłańskiego.

W tym szczególnym dniu, w kaplicy św. Kazimierza w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, odbyły się uroczystości jubileuszowe. Centralnym punktem była Msza św. sprawowana  pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego. Eucharystię koncelebrowali m.in.: ks. rektor Paweł Tambor, niektórzy księża profesorowie Seminarium, a także kapłani, przedstawiciele zakonów męskich naszej diecezji. Licznie zgromadziły się  również osoby życia konsekrowanego różnych charyzmatów i form, którym posługuje Ksiądz Jubilat. 

W homilii bp Jan Piotrowski wyraził wdzięczność Księdzu Tomaszowi za ofiarną posługę w Kościele oraz podkreślił piękno drogi kapłańskiej przeżywanej w wierności Chrystusowi.

W imieniu osób konsekrowanych słowa wdzięczności i życzeń wypowiedziała s. Agnieszka, referentka diecezjalna. Na zakończenie głos zabrał ks. Tomasz Rusiecki, wyrażając wdzięczność Dobremu Bogu za otrzymane łaski na przestrzeni 50 lat życia kapłańskiego. Wyraził także słowa wdzięczności wobec osób zgromadzonych w kaplicy.

Po Eucharystii wszyscy spotkali się na sali, gdzie kontynuowano radość jubileuszową.