Zostań organistą - Nabór do Studium

Diecezjalne Studium Organistowskie im. Św. Cecylii i ks. prof. Zbigniewa Rogali w Kielcach przyjmuje zapisy kandydatów na nowy rok 2023/2024. Studium przygotowuje kandydatów do posługi muzyka kościelnego – organisty.

Program nauki w Studium tak został ukształtowany, aby absolwenci byli przygotowani nie tylko do gry liturgicznej, ale także do nauki śpiewu oraz prowadzenia  chóru. Absolwenci mogą podejmować pracę w Kościele rzymskokatolickim jako organiści, kantorzy czy dyrygenci chóru. Zasadniczo nauka trwa 5 lat i mogą ją podjąć także osoby uczące się gdzie indziej lub pracujące.

Rok nauki trwa od połowy września do czerwca. Zajęcia wspólne dla wszystkich roczników odbywają się w soboty w godz. 9.00-15.30, zaś lekcje indywidualne z instrumentów od poniedziałku do soboty.

Studenci mają możliwość ćwiczenia na organach i pianinach w siedzibie Studium. Studium posiada dla uczących się własną bibliotekę.

Absolwenci Diecezjalnego Studium Organistowskiego otrzymują dyplom ukończenia (po zagranym wcześniej recitalu organowym) lub świadectwo kwalifikacyjne organisty uprawniające do podjęcia pracy muzyka kościelnego.

Bliższych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje ks. dyrektor Michał Olejarczyk tel. 692-188-039. 

Zasady rekrutacji:
– minimalny wiek kandydata – 15 lat;
– pozytywna opinia na piśmie od Księdza Proboszcza właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata;
– pozytywna weryfikacja predyspozycji muzycznych wydana przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrekcję.

Dokumenty wymagane podczas procesu rekrutacji:
– podanie;
– życiorys;
– 2 zdjęcia;
– opinia Księdza Proboszcza;
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki i pracy w zawodzie organisty.

 

Foto: Organy w Bazylice Katedralnej w Kielcach (Radio Kielce)