Życzenia dla misjonarzy

Jak co roku członkowie Ogniska Misyjnego Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach pragną złożyć życzenia tym, którzy posługują na misjach w różnych częściach świata. 

Misjonarzom naszej Diecezji składamy najlepsze życzenia:
wielu łask Bożych i asystencji Ducha Świętego
w niełatwej posłudze w najdalszych zakątkach świata!
Niech wasza posługa przyniesie duchowy plon,
aby Dobra Nowina o Chrystusie była znana każdemu jako droga,
która prowadzi do zbawienia!